VISNING/BÅREANDAKT

En nær og personlig avskjedsstund for nærmeste familie og gode venner.
En egen stund for å ta farvel, der dere bruker den tiden dere har behov for.

Visning av den døde kan være viktig for sorgbearbeidelsen for de pårørende. At det blir brukt flest mulig sanser til å forstå hva som har skjedd, er viktig for at «hele oss» lettere kan godta det som har skjedd.Det kan være godt for sorgprosessen å se den avdøde. Man kan ha en stille stund uten ord. Gjerne med litt rolig musikk.

Noen ønsker at denne skal være helt enkel, hvor vi gjør i stand med tente lys og og en åpen kiste, men hvor det ellers ikke legges opp til noe “program”. Andre ønsker sang, andakt, diktlesning m.m. Dette er helt individuelt og det som føles riktig for deg er den beste måten. Man skal ikke føle seg presset til noe en ikke vil.
Vi kan legge tilrette for en avskjedsstund, sammen med dere og som føles riktig for akkurat dere.

Det er anledning til å legge nedbrytbare ting i kisten, som f.eks. foto, tegninger, blomster eller andre minner. Gjenstander i glass eller metall må unngås.

Det er som regel godt for sorgprosessen å se den døde
Det kan være følelsesmessig vanskelig, men prester, helsepersonell, psykologer og begravelsesbyråer har erfaring med at de fleste i ettertid er glade for at de valgte å se avdøde. Et annet spørsmål som melder seg ved syning og nedlegging i kiste er om avdøde skal ha på seg egne klær. Pårørende velger selv rammen og innholdet i avskjedsstunden.

Vi blir med å legger til rette for at denne avskjedsstunden blir etter familiens ønske, og bidrar så langt vi kan med det som måtte ønskes.

Vår erfaring er at de aller fleste barna også opplever det godt å få tatt avskjed på denne måten. Vi anbefaler at barna selv må få sette grensen for sin deltagelse (f.eks. om de vil gå helt bort til kisten eller ikke). En fin måte å ta barna med i avskjedsprosessen er at de kan legge tegninger o.l. i kisten.