Vi i Gravferdshjelpa har 20 års erfaring i å bistå etterlatte og kan ta oss av alle praktiske gjeremål ved ei gravferd i samråd med deg som pårørende.