Dødsfall i familien

..er noe som de fleste av oss har opplevd. Sjelden kjenner en seg så alene og hjelpeløs som i slike situasjoner:

Midt i sorgen og savnet over en av sine kjære, skal alt det praktiske som følger med ei gravferd ordnes. Dét kan ofte være vanskelig når tankene liksom står stille; når ingenting fungerer.

Når man mister noen som står en nær, ønsker de fleste hjelp til å løse de praktiske oppgavene i forbindelse med gravferden. Normalt har man ikke mer enn 1 uke på seg til alt skal være klart. Gravferden / bisettelsen finner vanligvis sted i løpet av 8 dager etter dødsfallet.

Vi er behjelpelig med valg av tid og sted, og informasjon til alle som skal medvirke.