Personlig hjelp og omtanke

Eva Marie Pleym

evamarie@gravferdshjelpa.no

– Å møte mennesker i sorg er ikke bare en jobb, det er hjertemøter. Alle jeg møter, setter sine spor.

Jeg er utdannet kunst og utrykkstrerapeut og tilbyr sorgterapi og sorgmestringssamtaler.

Les mer her

Tore Lund

tore@gravferdshjelpa.no

– Det er viktig å tilrettelegge for familienes individuelle behov og ønsker. Ingen er like. Hvorfor skal begravelser være det?

Marianne Kristin Pleym Refvik

marianne@gravferdshjelpa.no

Alle sørger på sin måte, jeg ønsker å se den enkelte og møte de der de er. Jeg vil ta meg tid til hver enkelt.

Hvis du har hatt kontakt med en av våre ansatte, en av oss du foretrekker å ha med deg i din sorg. Gi oss beskjed om dette og vi skal sammen finne en god løsning for deg.

Foredrag og samtaler

Døden kommer til oss alle. Det er mange tanker og forestillinger om dette tema. Etter mange års arbeid har vi erfaring på flere områder innen dette tema. Vi vil gjerne dele vår erfaring med andre. I dag lever vi i et samfunn der vi har beveget oss bort fra den naturlige tilnærmingen til døden.

Vi kan tiby både foredrag og samtaler med helsepersonell, konfirmanter, foreninger og andre som ønsker et innblikk i dette tema. Det kan være historisk, hvordan vi jobber, arbeid med sorg som tema, praktiske ting, de forskjellige religioners forhold til døden mm.

Vi har også kurs i hygiene og kan videreformidle dette om ønskelig. Barn og unge har ofte spørsmål om døden, både følelsesmessige og praktiske, vi prater gjerne med dem. Vi kan lage et praktisk opplegg der vi samtaler og arbeider kreativt med døden som tema.

Som medlem av Virke Gravferd har byrået forpliktet seg til:

  • hensynsfullhet og respekt for de pårørende
  • taushet med hensyn på personlige forhold
  • verdighet i alle deler av yrkesutførelsen
  • å bistå med alle tjenester og varer som er aktuelle
  • forskriftsmessig utstyr og godt vedlikeholdt bårebil
  • å gi informasjon om priser
  • spesifiserte regninger for byråets tjenester
  • kontroll med hensyn på standard og yrkesutførelse

Foreningen har vel 180 medlemsbedrifter som har oppdrag i forbindelse med rundt 90% av alle begravelser i Norge.

Foreningen arbeider blant annet for en god kvalitetsmessig utvikling av bransjen og for sunne gravferdsskikker.

Virke Gravferds medlemmer har forpliktet seg til å etterkomme bransjens etiske retningslinjer og regler, utarbeidet av den europeiske bransjeorganiasjonen, European Federation of Funeral Services (EFFS). Videre, en egen standard som beskriver det kvalitative nivået et medlemsbyrå skal holde samt hvilke tjenester og varer det skal kunne tilby.

Virke Gravferd har etablert et eget Etisk Utvalg som behandler saker og spørsmål av prinsipiell karakter. Et eget kvalitetssikringsutvalg på i alt fem medlemmer besøker jevnlig medlemsbyråene for å sikre at de etterlever foreningens krav og normer for god forretningsskikk.

I et medlemsbyrå vil du bli mottatt med respekt og menneskelighet, og få den hjelp du trenger. Skulle det likevel skje en feil som byrået er ansvarlig for, og partene ikke kommer til forståelse, er det anledning til å klage til et nøytralt utvalg, og byrået eller foreningen vil være forpliktet til å dekke eventuelt økonomisk tap.

Virke Gravferd har adresse:
Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo
Tlf. 22 54 18 02