Om begravelse

Tidligere var det vanlig å overlate gravferdsseremonien til presten og den kirkelige liturgien. I dag ønsker svært mange familier å sette et sterkt personlig preg på seremonien.

Både innenfor kirkelig og humanistisk gravferd finnes det rom for personlige valg. Skal du ha helt frie bånd, må du ha et tros – og livssynsnøytralt seremonirom. I tidligere Vågsøy er det mulig å ha en seremoni fra Samfunnshallen og andre bygdehus. Det er helt opp til dere hvordan seremonien skal forløpe.

En god avskjed med et elsket menneske, skapt av familien selv. I samarbeid med Begravelsesbyrået og kirke kan du få en personlig og tradisjonell begravelse.