SORGREAKSJON HOS BARN

Sorgreaksjon hos barn kan være støtende og uforståelig for en voksen person i sorg. Men barn forstår mye mer en vi voksne tror. Gi barna status som pårørende og ta dem med i hele sorgprosessen. Barn er helt avhengig av hjelp og støtte fra voksne for å arbeide seg gjennom sorgen over tapet av noen de er glad i. Det er derfor svært viktig at de blir inkludert og spurt om de vil ta del i prosessen på sin måte.

Barn som opplever et dødsfall har vanligvis ingen erfaring med dette. De har heller ikke en ferdig utviklet forståelse å bearbeide følelsene sine med. Men fantasien er godt utviklet. Det er derfor viktig å bruke tid sammen med barna, lytte til dem og snakke med dem. Fantasien kan være vanskeligere å forholde seg til enn realiteten.

Barna bør få ta del i det de selv ønsker, f.eks å se den døde i kisten og å være med i begravelsen eller bisettelsen. Det kan være en god opplevelse for barn å legge noe i kisten til avdøde. Dette kan være noe de selv har laget, tegnet eller skrevet, blomster de har plukket, eller en gjenstand som betyr noe i barnets forhold til den avdøde.

Gravferdshjelpa har bøker som kan leses av barn og voksne sammen, som kan gi hjelp i sorgen. Vi har også et arbeidshefte som kan være til hjelp for barn i sorg.

 

HER ER NOEN LINKER SOM KANSKJE KAN VÆRE TIL HJELP

Voksne for Barn
http://www.vfb.no

Barneombudet
http://www.barneombudet.no

http://www.iko.no

http://www.krisepsyk.no