Seremonitype?

De fleste har behov for en seremoni, andre velger gravferd uten seremoni eller har en enkel markering ved kisten, urnenedsettelse eller ved en askespredning. Det kan derfor være nyttig å ta seg tid til å tenke igjennom hvilken type seremoni eller markering som best ivaretar etterlatte og venners behov samt avdødes ønsker. Det viktigste er at men gjør det som føles rett for en selv. Prat gjerne med oss om dere er i tvil om hva dere ønsker.

Vi er her for deg, hele døgnet, uten at det påløper ekstra kostnad for deg.

Uten seremoni.

Fast pris, 12 000,-

 • Døgnvakt.
 • Henting av den døde, stell og nedlegg i kiste. Det kan velges mellom 2 av Trostrud Freno sine kister, Basis 64 eller Prisma 19.
 • En veiledningssamtale, via tlf eller på vårt kontor.
 • Kjøring til krematoriet eller gravplass
 • Vi sørger for å fylle ut alle offentlige papirer og å melde dødsfallet.
 • Annonse og minneside på internett samt en blomst på kista.
 • Veiledning ved kjøp av gravsteinI tillegg kommer evnt:
  * Kremasjonsavgift
  * Dødsannonse
  * Navs egenandel ved kjøring
  over 20 km
  * Innleid musikk fra kr. 2.000,-

 

Standard seremoni.

Fast pris, 22 000,-.

 • Døgnvakt
 • Henting av den døde, stell og nedlegg i kiste. Det kan velges mellom 2 av
  Trostrud Freno sine kister, Toten T4 eller Furu 66.
 • Veiledningssamtale.
 • 100 sanghefter. Standard motiv.
 • Assistanse under seremonien.
 • Transport til seremonisted og grav.
 • Kors
 • Vi sørger også for å fylle ut alle offentlige papirer og å melde dødsfallet.
 • Annonse og minneside på internett.
  Hvis ønskelig kan vi, uten ekstra kostnad, vise seremonien live på internett
 • Veiledning ved kjøp av gravstein.I tillegg kommer evnt:
  * Dødsannonse
  * Kremasjonsavgift
  * Navs egenandel ved kjøring
  over 20 km
  * Innleid musikk fra kr. 2.000,-

 

 Påkostet seremoni.

Se vår prisliste lenger nede.

 • Døgnvakt
 • Henting av den døde, stell og nedlegg i kiste. Det kan velges blandt Trostrud Freno sine kister.
 • Veiledningssamtaler.
 • Syning. (Tid ved båren, se den døde)
 • Sanghefter. Personlig uttrykk eller et av våre faste motiv.
 • Pynteutstyr, pynting til – og assistanse under seremonien.
 • Transport til seremonisted og grav.
 • Kors.
 • Vi sørger også for å fylle ut alle offentlige papirer og melder inn dødsfallet.
 • Annonse og minneside på internett.
 • Personlig kondolanseprotokoll, om ønskelig.
 • Bilderamme i kirken.
 • 1 time advokatbistand ifm. arv og skifte av dødsbo.
 • Hvis ønskelig kan vi, uten ekstra kostnad, vise seremonien live på nett.
 • Filme seremonien. Hvis ønskelig filmer vi seremonien, kostnadsfritt, og familien får filmen på minnepenn.
 • Bildealbum tilsendt etter seremonien, om ønskelig.
 • Veiledning ved kjøp av gravstein.

Ved dette valget ordner vi det meste i forbindelse med dødsfall og seremoni. Familien kan selvfølgelig gjøre noe selv også.

I tillegg kommer evnt:
* Dødsannonse 
* Navs egenandel ved kjøring over 20 km
* Kremasjonsavgift
* Innleid musikk fra kr. 2.000,-

Våre priser 2020.

Kiste – Basis 64kr    6.100,-
Kiste – Vår standardkr    8.150,-
Kiste – Furu 66kr    8.150,-
Kiste – Sober 81kr  10.500,-
Kiste – Lilje 67kr  11.500,-
Kiste – Azur 15kr  13.600,-
Kiste – Oceankr  20.500,-
Kiste – Diamant 14kr  22.600,-
Kiste – Solid 26kr  13.000,-
Bringe kiste til dødsstedetkr      990,-
Henting i nærområdet, til bårerom. Normaltkr   2 990,-
Nedlegg i kiste (vask, stell, påkledning) Normaltkr    1.190,-
Utstyr brukt ved nedlegg. Normaltkr      990,-
Gravferdshjelp ( byråets honorar) Normaltkr   3.950,-
Avgiftspliktig honorarkr      750,-
Planlegging av og oppsetting av sangheftekr   1.590,-
Minnestund / visningkr   1.690,-
Sanghefter, 4 siderskr          9,-
Sanghefter, 8 siderskr        12,-
Arbeid med bilde til sangheftekr      290,-
Bringing av båre til seremonistedetkr   1.590,-
Assistanse under seremonienkr   3.990,-
Utstyr og lyskr      990,-
Gravfølge, fra seremonisted til gravstedkr   1.790,-
Kors med navnkr     890,-
Hjerte / navneplate med navnkr   1.250,-
Adm. Gebyr, tlf, IT og lign.kr   1.290,-
Offentlige papirerkr     790,-
Startgrunnlag bil, klargjøring av bilkr     890,-
Nav`s egenandel ved båretransport over 20 kmkr   2.473,-
Takkekort m. konvolutt. Kan lages som sangh.kr           5,-