MELDING OM DØDSFALL

Etterlatte må selv sende melding om dødsfallet til de aktuelle under

De etterlatte må selv sende inn skjema for arv og skifte til lensmann/tingrett /skifterett eller byfogdembete i avdødes bostedskommune i løpet av 60 dager etter at døden inntraff.

 • Telefonselskap
 • NRK lisenskontor
 • E-verket
 • Tannlege / fastlege
 • Biltilsynet
 • Borettslag / husvert
 • Abonnementsavis / -tidsskrift
 • Foreninger
 • Hjelpemiddelsentralen

Melding om dødsfall går automatisk til

 • Folkeregister
 • NAV
 • menighetskontor
 • kirkegårdskontor
 • prest
 • organist

Disse mottar melding om dødsfallet uten at familien behøver å ta kontakt.