Humanistisk gravferd

Humanistisk gravferd (tidligere Borgerlig gravferd) er en verdig og høytidelig seremoni til minne om og med fokus på avdøde. Seremonien er uten prest eller annen kirkelig representant og uten jordpåkastelse eller annet religiøst rituale.

Alle som ønsker det kan velge Humanistisk gravferd.

Gravferdshjelpa kan om ønskelig ordne alt det praktiske og bl.a. alle meldinger som skal gis til det offentlige, og vi kan stå for hele eller deler av seremonien.

Om ønskelig kan byråene formidle bistand fra Human-Etisk Forbunds gravferdstalere som bistår de pårørende med råd og veiledning, og om ønskelig videre med selve seremonien med musikkvalg, dikt m.v., holde minnetale og lede seremonien. Musikkvalg, bruk av både organist og CD-innspillinger, dikt og innslag er etter de pårørendes ønsker. Human-Etisk Forbund garanterer slik bistand ved medlemmers gravferd, og bistår så langt kapasiteten rekker for ikke-medlemmer.

Valg av seremonirom
En humanistisk gravferd kan avholdes i lokaler med et verdig preg og hvor utleieren tillater slik bruk. Det er de pårørende som sørger for gravferden og de kan, forutsatt at de formelle og lovbestemte regler knyttet til død og gravferd er oppfylt, gjennomføre seremonien som de vil og hvor de vil. Det er for eksempel fortsatt anledning til å gjøre det som vanlig var for ikke så lenge siden, nemlig å gjennomføre seremonien i avdødes hjem og så føre båren derfra til gravstedet.

Spør oss i Gravferdshjelpa –vi kan hjelpe.

Les mer på:

https://human.no/seremonier/gravferd/