HENTING AV AVDØDE

Etter avtale sørger vi for at avdøde blir hentet.
Når dødsfallet skjer i hjemmet kommer vi og henter avdøde når pårørende ønsker det.
Noen foretrekker at det gjøres med én gang, mens andre trenger mer tid. Vi kan komme og stelle/legge i kiste for så å hente kisten senere/dagen etterpå.

Når dødsfallet skjer på institusjon, henter/steller vi avdøde så fort som mulig.

Vi har døgnåpen vakttjeneste.