GRAVSTED

Alle har rett til fri grav i 20 år. Pårørende har råderett over gravstedet ut festetiden. Når festetiden er utgått overtar det offentlige gravstedet. Hvis ønskelig kan festetiden forlenges ytterligere. Skal det festes (holdes av) en ekstra gravplass tilkommer festeavgift fastsatt av kommunen. Denne sendes fester av gravstedet i etterkant av seremonien.

Kirkegårdsvedtekter og lokale bestemmelser kan inneholde særlige regler.

Spør oss hva som gjelder på den aktuelle gravplassen.