Sorg og sorgreaksjoner

Å miste et nært familiemedlem eller en nær venn er en følelsesmessig belastning. Dødsfallet kan gi en sorgreaksjon som kan vare i måneder og år.

Årsaker

De fleste som mister noen som står en nær får en sorgreaksjon som består av flere gjenkjennbare faser. Etter hvert som vi i Vesten mer eller mindre har fått bukt med barnedødelighet og de fleste først dør som eldre, er det mange som ikke opplever å miste noen som står dem nær før de har nådd voksen alder.

Vi er på sett og vis ikke lenger vant til å forholde oss til døden, selv om vi, ironisk nok, teknisk sett daglig er omgitt av død i både aviser, og på TV og film. Sorg i forbindelse med dødsfall, er derfor kanskje en mer overveldende opplevelse som mange er helt uforbredte på, i våre dager enn i tidligere tider.

Symptomer

Man snakker vanligvis om at en sorgreaksjon består av tre faser, der den første domineres av vantro. Særlig gjelder dette ved uventede dødsfall. Selv om den avdøde har vært syk og man på sett og vis har vært forberedt på utfallet av sykdommen, er den psykiske belastningen ved et tap så stor at en ofte vil benekte at en har mistet noen som står en nær. Denne fasen varer normalt en dag eller to.

Den påfølgende fasen vil ofte være preget av sinne og forvirring, samtidig med at tusen spørsmål melder seg: Hvorfor akkurat vedkommende? Hvorfor akkurat nå? Hvorfor på denne måten? Kunne noen ha forhindret dødsfallet? Fikk vedkommende riktig behandling? Denne fasen kan vare i mange uker, og for enkeltes del faktisk prege tilværelsen i årevis.

De aller fleste vil imidlertid oppleve at sorgen når sin tredje fase, som er kjennetegnet av aksept og forsoning, og tanker som ”livet må gå sin gang”, ”eldre dør”, ”ulykker forekommer” og ”tragedier er en del av tilværelsen”.

Behandling

Det er sjelden grunn til å behandle en person som gjennomgår en normal sorgreaksjon med medisiner, men i noen tilfeller kan hardt rammede ha nytte av sovemedisiner eller et beroligende medikament. Normalt er det best å unngå også denne type medisinering, og heller fokusere på at sorg er en naturlig del av livet.

Man skal imidlertid være oppmerksom på at i enkelte tilfeller kan en sorgreaksjon som varer utover noen uker, gli over i en depresjon. Hvis en som sørger over tapet av et familiemedlem eller en venn får depresjonssymptomer i form av vedvarende søvnforstyrrelser og dødstanker, kan det være på sin plass å vurdere antidepressive medisiner.

Overveldende sorg over tid kan indikere at den som sørger har ubearbeidede følelser og tanker knyttet til den avdøde. Dette dreier seg ofte om dårlig samvittighet knyttet til uløste konflikter som den etterlatte hadde med den avdøde. I tilfeller med vanskelig håndterbar sorg, kan en eller annen form for samtaleterapi være til god hjelp.

Kilde: Artikkelen er oversatt fra Apple M, ed. The Times Complete Family Health. Hamlyn; 2001 og bearbeidet for norske forhold.

De eldstes sorg

En gruppe som det er lett å ”glemme” i sorgen er gamle foreldre og besteforeldre.

For foreldre er det like vondt at barna dør enten de er unge eller eldre. Vi er ofte mest opptatt av ektefelle og barn av avdøde, mens en enslig gammel mor eller far ikke får samme oppmerksomhet. Kanskje vi tror at de har så mye livserfaring at de greier seg selv. Det er ingen som kan greie seg selv i sorgen, og vi trenger alle et medmenneske .

Gravferdshjelpa har flere bøker som kan være til hjelp.

Trenger du noen å snakke med?

Enten du har konkrete spørsmål om tvil, tro, religion eller om livet generelt – eller det er noe du ønsker å dele med et annet mennesket, så er en av våre nettprester tilgjengelig for kontakt. Kanskje kan vi ikke gi deg det svaret du søker. Men jeg eller en av de andre her i nettkirken kan være med deg et stykke inn i din hverdag og dele tanker og synspunkter med deg.

Nettprestene er tilknyttet Nettkirken og er ansatt i Sjømannskirken – Den norske kirke i utlandet.

Nettpresten er online noen timer hver dag.

Gå til  Nettkirken