Personlig preg

Det finnes mange måter å gjøre en gravferd personlig på og det finnes mange muligheter. Vi vil imøtekomme dine og din families ønsker så godt det lar seg gjøre. Vi vil gjerne oppfordre deg til å være kreativ og gjøre seremonien helt spesiell. En gravferd er siste kjærlighetserklæring til et menneske vi elsker.

Vi i Gravferdshjelpa vil være behjelpelig med å gjøre hver sermoni  unik og personlig.