I kirken

Preludering v. organist (her kan du komme med musikk ønsker)

 1. Klokkeringing
 2. Preludium (kan være solist eller ønsket stykke v organist)
 3. Salme
 4. Inngangsord v prest  –  minneord (kan familie eller venn bidra)
 5. Salme eller musikkinnslag
 6. Skriftlesing (familien kan bidra)
 7. Salme
 8. Tale og bønn
 9. Herrens bønn
 10. Salme
 11. Postludium

Ved graven

 1. Salme evt. Skriftlesning og bønn
 2. Senking
 3. Jordpåkastelse
 4. Skriftord og velsignelse

Ved bisettelse (kremasjon) vil rekkefølgen være den samme tom. 3. salme, deretter kommer jordpåkastelse og velsigning, 4. salme og så postludium.