HVEM BESTEMMER EN GRAVFERD?

Det er den nærmeste pårørende som har rett til å bestemme over den avdøde;

 • Om det skal være en seremoni
 • Hva slags seremoni
 • Hvor den avdøde skal gravlegges osv.

Men det er naturlig at familien samarbeider om disse avgjørelsene. Hvis den avdøde har skrevet ned tanker eller ønsker omkring sin gravferd, bør man også ta hensyn til dette.

Rent praktisk bør dødsannonsen rykkes inn så snart tid og sted for begravelsen er fastlagt. Vi hjelper gjerne til med utforming og innhold.

Det kan være godt å få hjelp. Det kan også være godt for sorgprosessen å ta del i det praktiske ved en begravelse. Dere som pårørende kan gjøre så mye dere selv ønsker.

Vi kan hjelpe dere med

 • Henting hele døgnet, i tilfelle dødsfall i hjemmet. Ring oss, uansett tid på døgnet.
 • Svøping og nedlegging i kiste
 • Gjøre avtale med presten
 • Kontakt med kirkeverge vedrørende gravsted
 • Dødsmelding og andre offentlige papirer
 • Søknad om gravferdsstønad hos NAV
 • Ordne med båreandakt og visning
 • Transport i bårebil
 • Bestilling av kranser / bårebuketter
 • Ordne med annonsering.
 • Pynting og assistanse i kirken
 • Bestilling av minnesamvær etter gravferden

Ønsker dere at noen skal synge eller spille i kirken formidler vi gjerne det.

Vår oppgave er å avlaste dere for de praktiske oppgavene dere gjerne vil slippe, slik at dere kan ta vare på hverandre best mulig i sorgen.