Informasjon om gravferd og koronavirus (coronavirus)

Nye regler fra FHI og Helsedirektoratet ved gravferder.

Fra 15.6.2020, må det lages navnelister over alle fremmøtte til alle gravferder, for å kunne smittespore. Det kan komme inntil 200 deltakere, hvis lokalet er stort nok til å ivareta 1 meters regel.
I dei største kirkene kan 200 komme, og ut fra størrelsen på lokalet, mindre i andre kyrkjer/kapeller. Vi har nøyaktig antall på alle lokaler. Spør oss!

Gravferder blir gjennomført i hovudsak i kyrkjene og oppmodar om følgjande:

 • At folk tek ansvar og ser seg sjølve som potensielle smittebærarar og at ein utsett andre for smitte ved å delta i gravferd
 • At folk følger råda om god håndhygiene og om å ikkje helse eller kondolere med handtrykk eller klemming.
 • Hald god avstand til kvarandre, særskilt dei som ein ikkje har dagleg kontakt med.
 • Finne andre måtar å vise omtanke eller omsorg på til pårørande enn å gå i gravferda.
 • (Kondolanseprotokoll vert ikkje lagt fram)
 • Ikkje krev å få kome inn i kyrkja viss det er mange tilstades.


Prestar og andre tilsette er tilgjengelige på telefon for informasjon og samtale. Kyrkjekontora held opent, men ber om at det meste av kommunikasjon i fyrste omgang skjer via telefon eller e-post. Sjå elles www.kinn.kyrkja.no

 • Gravferdshjelpa Nordfjord har strenge hygieneregler som vi forholder oss til ved stell av alle døde.
 • I alle våre samtaler med pårørende må vi unngå håndhilsing og klemming.
 • Vi oppfordrer alle til å vise medfølelse og omtanke på andre måter enn fysisk kontakt.
 • Gravferdshjelpa oppretter en personlig minneside til alle som dør, der kan man gå inn å tenne lys, skrive en hilsen og vise sin medfølelse. Der kan du
 • også bestille blomster til gravferda eller hjem til pårørende.
 • Vi fraråder personer i risikogruppen å delta i begravelser.
 • Vi fraråder matservering der en forsyner seg av samme fat og/eller kommer tett på andre ved servering.
 • Minnestunder bør ikke foregå i små trange rom, men være stort nok til at en kan sitte spredt.

Det er strenge tiltak, men vi må verne om hverandre i denne tiden. Det er mye kjærlighet og omsorg som kan gis på andre måter enn fysisk kontakt.
Vi håper dette ikke blir en langvarig periode <3. Hvis du er usikker på noe må du gjerne ta kontakt med oss på tlf 975 90 829. [/av_textblock] [/av_one_half]