Arv og skifte

Et dødsfall medfører at det offentlige krever skifte av boet i en eller annen form, og etter fastsatte tidsfrister. Skiftet kan ofte reise flere juridiske problemstillinger som arvingene raskt må ta stilling til.

1 time fri rådgivning

Vi kan tilby 1 time fri rådgivning hos vår lokale samarbeidspartnere med spesialkompetanse innen arv og skifte:

Advokatfirmaet Holvik & Angelshaug AS
Advokat Klaus Iversen 

  • Bør vi velge offentlig eller privat skifte?
  • Hvem er egentlig arvinger til boet?
  • Er testamentet gyldig?
  • Hvordan beregnes arveavgiften?
Dette er spørsmål advokatene kan gi gode råd i forbindelse med. Spørsmålene kan være mange og løsningene kan være mer eller mindre opplagte. Arvehjelpen finnes mange svar.

NØDVENDIG HJELP

Våre lokale samarbeidspartnere tilbyr all nødvendig hjelp knyttet til formelle og juridiske sider i etterkant av et dødsfall. Advokatene har lang og bred erfaring innen arv og skifte og benyttes også av tingretten som offentlig oppnevnte bobestyrere. I løpet av 1 time kan du få avklart om det er særskilte problemstillinger som krever juridisk ekspertise. Ingen kostnader påløper uten at det er avtalt på forhånd. Gode råd kan både gi økonomisk gevinst og hindre diskusjon i etterkant.

Her kan Skjema for skifte av bo lastes ned,  Skjema for skifte av bo liten verdi, og Skjema for uskiftet bo

Ta kontakt med en av våre gravferdskonsulenter, så formidler de kontakt til rette vedkommende på advokatkontoret. Advokaten vil deretter ta direkte kontakt med dere.