ÅPEN KISTE OGSÅ VED SKADE

Vi tilbyr nå rekonstruksjon av sterkt skadede døde. Av erfaring vet vi at åpen kiste er en god og riktig innledning til det nødvendige sorgarbeidet.
Ikke bare får pårørende tatt ordentlig farvel, de får også bekreftet at døden virkelig har inntruffet. Når skade på den døde gjør dette umulig,
utsettes pårørende for en ekstra belastning som ofte kommer i tillegg til belastningen ved brå død, for eksempel som følge av en voldsom ulykke eller et selvmord.

Derfor er det godt for oss å endelig kunne tilby en slik tjeneste.

  • Arbeidet utføres etter fotografi.
  • Pris for rekonstruksjon avhenger av skadenes omfang. Etter å ha sett avdøde, vil vi kunne gi et kostnadsoverslag.
  • En gjenoppbygging tar vanligvis 2 – 6 timer.

Ved bilulykker og arbeidsulykker er hovedregelen at begravelseskostnader dekkes av forsikring. (Ved arbeidsulykker dekkes kostnader opp til 0,5 G.) Ved selvmord må pårørende vanligvis dekke kostnadene.

Ta kontakt hvis dere har spørsmål.